0
سبد خرید خالی است.

برای مشاهده لیست علاقه مندی ها وارد شوید!

مشاهده محصولات فروشگاه

زبان انگلیسی کارشناسی ارشد علوم پزشکی سال ٩٩

زبان انگلیسی كارشناسی ارشد علوم پزشكی سال ٩٩

داوطلبان گرامی آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی سال 99 ، همانگونه که پیشتر مطلع شده اید تغییراتی در درس زبان انگلیسی کارشناسی ارشد علوم پزشکی سال ٩٩ (آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 1400-1399) ایجاد شده است و در این خصوص اطلاعیه های سازمان سنجش پزشکی وزارت بهداشت به شرح زیر بوده است:

اطلاعیه حذف شرط 25 درصد نمره زبان انگلیسی در آزمون کارشناسی ارشد سال 99 :

١-با عنایت به سئوال مکرر داوطلبان در خصوص کسب ٢۵ % نمره زبان، اعلام می شود بر اساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش وزارت بھداشت مصوبه ” لزوم کسب ٢۵ % نمره درس زبان از آزمون پذیرش کارشناسی ارشد سال ٩٩ “حذف شده است. اطلاعات تکمیلی در این خصوص و نحوه اعمال نمره زبان متعاقبا ً از طریق ھمین سامانه اعلام خواھد شد.

اطلاعیه تغییر ضریب درس زبان انگلیسی در آزمون کارشناسی ارشد سال 99 :

2- بر اساس اعلام مراجع ذیربط، برای رشته ژورنالیسم پزشکی درس زبان انگلیسی پیشرفته با ضریب ٣ ،برای رشته سم شناسی درس زبان انگلیسی با ضریب ٢ و بقیه رشته ھای آزمون کارشناسی ارشد سال ٩٩ با ضریب ٣ اعمال خواھد شد . آزمــون درس زبــان بصــورت عمــومی ، شــامل درک متــون و واژگــان عمــومی زبــان در ســطح انگلیســی intermediate Upper ) متوســط بــه بــالا) برگــزار مــی شــود. لــذا جھــت آمــاده شــدن بــرای آزمــون فــوق الذکر مطالعه کتاب ھای زیر می تواند مفید باشد :

Anderson, A. Active Skills for Reading (Vols. 1-4). USA: Thompson. 2008

KIRN, e. and Hartman, P. Interaction: Reading. McGraw-Hill. 2007

(سمت انتشارات Atai, M.R. Shoja, J. Kafshgarsouteh, M. and Zolghadri, M. English for the Students of Medicine. Tehran: SAMT. 2013 (1391

Seal, B. Academic Encounters: Reading, Study Skills and Writing. Cambridge Uni. Press 2000

(انتشارات جنگل) Shokrpour, N. and Mehbudi, A. Improving Reading Skills. Tehran: Jangal Publications

Markstein, L. and Hirasawa, L. Developing Reading Skills (Vol. 1-3). Cambridge University Press

3- ھمانگونه که در اطلاعیه شماره ۵ اعلام شد برای رشته ژورنالیسم پزشکی درس زبان انگلیسی پیشرفته با ضریب ٣ ،برای رشته سم شناسی درس زبان انگلیسی با ضریب ٢ و بقیه رشته ھای آزمون کارشناسی ارشد سال ٩٩ با ضریب ٣ اعمال می شود .

برای اطلاع از سایر تغییرات در قوانین و منابع آزمون ها می توانید با بخش پایگاه خبری گروه آموزشی تالیفی بیناب همراه باشید.

سیدمبین سعادتمند
سیدمبین سعادتمند

کارشناس رادیولوژی (پرتوشناسی) دانشگاه علوم پزشکی همدان - نویسنده ، مشاور و مدرس بیناب

راه آسان‌تری برای ارتباط با کاربران‌مان پیدا کرده‌ایم :) عضویت در کانال

مطالب زیر را حتما بخوانید:

  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد. چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد. چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد. چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد. چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.  

    لینک کوتاه: